|   | 

» Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda İlliyet Bağı
Yrd. Doç. Dr. Nuri ERİŞGİN
Okunma: 1200  Devam »


» İdarenin Görsel-İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi
Geçtiğimiz yirmi beş yılda, Türkiye’de ve dünyada, görsel-işitsel iletişim alanında devlet tekelinin kalkışına ve piyasa oyuncularının artan sayılarla bu alana girişine tanık olduk.
Okunma: 1171  Devam »


» Özgürlükler Düzeni Olarak "Anayasa" Fazıl Sağlam`a Armağan
Fazıl Sağlam 65. Yaş Armağanı.. 23.02.1940 tarihinde Trabzon`da doğdu. Orta Okul ve Liseyi Sankt Georg Avusturya Lisesi`nde okuduktan sonra yüksek öğrenimini 1965 Şubatı’nda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde tamamladı.
Okunma: 1416  Devam »


» Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevresel Etki Değerlendirmesi, daha önce, çeşitli disiplinler açısından incelenmiş olmakla birlikte; ilk kez, hukuk disiplini açısından, bir monografi düzeyinde, incelenmektedir. Çalışma, Türk hukuk literatüründe mevcut olan bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.
Okunma: 1595  Devam »


» Borçlar Hukuku (6. Baskı)
Borçlar Hukukunun, yasal kaynağını oluşturan, 22 Nisan 1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu, TBMM tarafından 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun kabulü ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
Okunma: 3967  Devam »


» İş Hukuku (8. Baskı)
ALPASLAN IŞIKLI, 1940`da Amasya`da doğdu, 1961`de SBF`den mezun oldu. 1961-62`de Fransa`da lisansüstü öğrenim gördü. 1962`de asistan olarak girdiği SBF`de 1980`de profesör oldu.
Okunma: 1399  Devam »


» Çevre Politikası ve Hukuku (3. Baskı)
Bu eserin ikinci baskısının, normalde, 2013 yılı başında yapılmasının planlanmasına karşın, mevcut baskının bitmesi ve talebin çok sayıda olması nedeniyle, daha önceden baskı yapma zorunluluğu doğmuştur.
Okunma: 1882  Devam »


» Çağdaş Devlet Düzenleri (10. Baskı)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nin birinci sınıfında, yaz döneminde, bütün bölümlerde haftada dört saat olarak okutulan Anatüzeye (Anayasa Hukukuna) Giriş dersi iki ana bölümden oluşuyor
Okunma: 2872  Devam »
İlk Sayfa Önceki  1 2 3 4  Sonraki   Son Sayfa 

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63