|   | 

» Uygulamalı Genel Matematik II
Bu kitap, “Uygulamalı Genel Matematik – I” kitabının tümleyeni olarak hazırlanmıştır. Kitabın temel hedefi, öğrencilerimin ve araştırmacıların İktisat, İşletme, Ekonometri ve diğer Sosyal Bilimlerde karşılaşacakları problemlerinde Matematiği kullanmalarını sağlamaktır.
Okunma: 1261  Devam »


» İhracatın Kompozisyonu ve Ekonomik Büyüme
Sanayileşme ve ekonomik kalkınma süreçlerini hızlandırmak isteyen gelişmekte olan ülke (GOÜ)’lerde kamu altyapı ve özel sektör yatırımlarının finansmanı için ihtiyaç duyulan sermaye fonları, genellikle yurtiçi kaynaklarla karşılanamamaktadır.
Okunma: 3075  Devam »


» Yerel Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları
Bu kitap, ulusal ekonomilerin en önemli sorunlarından biri olan bölgesel kalkınma konusunda mevcut bilgi ve anlama düzeyine mütevazı bir katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır.
Okunma: 1347  Devam »


» Türkiyenin İktisadi Gelisme Tarihi (11. Baskı)
Kitabımız yirmiyedi yaşına girdi. Ders notlarından kitaba geçişi 1991 yılında gerçekleştirmiştik. Bu süre içinde öğrencilerime ve konuya ilgi duyan okuyuculara
Okunma: 1817  Devam »


» Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. Oğuz OYAN
Okunma: 1206  Devam »


» Türkiye Ekonomisi - Sektörel Analiz
Türkiye ekonomisi yeni bir yüzyıla, başarılı değil, maalesef bunalımlı bir giriş yapmıştır. 190lı yılların sonunda ciddi bir ekonomik durgunluğa sürüklenen Türkiye ekonomisi, IMFnin güdümünde uygulamaya konulan "antienflasyonist istikrar programı"nın 22 Şubat 2001 tarihinde çöküşü ile Cumhuriyet tarihinin en ciddi krizlerinden birinin içine girmiştir.
Okunma: 1742  Devam »


» Sanayi İktisadı (2. Baskı)
Kitap, Giriş, Dikey Bütünleşme, Ürün Farklılaşması, Endüstriye Giriş Koşulları, Yoğunlaşma bölümlerinden oluşmaktadır.
Okunma: 1234  Devam »


» Fiyat İstikrarı (Ne? Nasıl? Kimin İçin?)
Bu kitabın amacı, fiyat istikrarının ne olduğu, nasıl sağlanabileceği ve kimin için sağlanması gerektiği sorularının yanıtlarını vermektir. F
Okunma: 1364  Devam »
İlk Sayfa Önceki  1 2 3  Sonraki   Son Sayfa 

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63