|   | 

Sosyal Bilimlerde Disiplinler Arası Çalışmalar


Editörler: İnci Erdoğan Tarakçı - Bora Göktaş
Çeviren:
Türü: Araştırma
Baskı Tarihi: Aralık 2019
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Ebat: 14*20
Sayfa: 226
ISBN: 978-605-7905-28-4
Fiyatı: 25.00 TL

“Sosyal Bilimlerde Disiplinler Arası Çalışmalar” adıyla oluşturulmuş olan bu eserde sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında hazırlanmış güncel çalışmalar yer almaktadır. Eserde; pazarlama, sağlık turizmi, reklam, sosyal ağlar ve tüketici tutumlarını belirlemeye yönelik çalışmaların yanı sıra bir adet finans ve bir adet de Endüstri 4.0 ve reorganizasyona ilişkin çalışma bulunmaktadır.

Eserde ilk olarak, karlılığın makroekonomik değişkenler ve finansal oranlar ile ilişkisini belirlemek amacıyla Türk bankacılık sistemi içerisinde bulunan mevduat bankalarının finansal oranları zaman serisi içerisinde analiz edilmektedir. Sonrasında ise, bir sosyal medya reklam mecrası olarak Facebook ve Google örnekleri üzerinden, reklamcılıkta hedef kitlenin ve sosyal ağların analizinin önemine değinilmektedir. Reklam alanında yapılmış bir çalışmada ise, haber sitelerinin görsel iletişim tasarımları konu alınmaktadır. Başka bir çalışmada ise, son zamanlarda sıkça bahsedilen Endüstri 4.0 kavramı ele alınmakta ve Reorganizasyon ile Endüstri 4.0 bağlantısı ortaya konulmaktadır. Pazarlama alanında yapılan bir çalışmada, pazarlamama kavramı ele alınmakta, pazarlamama türleri ve bu pazarlamama uygulamalarına yönelik tüketici algıları incelenmektedir. Son çalışmada ise, sağlık bakanlığı örneği üzerinden satınalma süreçlerinde ihalelerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın sosyal bilimler alanyazınına ve sonraki çalışmalara katkı sunacağı ümit edilmektedir. Eserin ortaya çıkmasına vesile olan tüm yazarlarımıza ve yayınevimize sonsuz teşekkür ederiz…

Dr. Öğr. Üyesi İnci ERDOĞAN TARAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Bora GÖKTAŞ
Ankara, 2019Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63