|   | 

Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi


Editörler: Prof. Dr. Ercan Uygur
Çeviren:
Türü: Ekonomi
Baskı Tarihi: 2011
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Ebat: 16*24
Sayfa: 240
ISBN: 978-975-8958-09-2
Fiyatı20.00 TL

Türkiye Ekonomi Kurumu iktisat eğitimiyle yakından ilgilidir. Kurum, kuruluşundan bu yana bu konuda toplantılar düzenlemiş ve ders kitapları bastırmıştır. Kurum’un 1993’te düzenlediği  “Birinci Ulusal İktisat Öğretimi Kongresi”nin bildirileri, aynı başlıkla kitap olarak da basılmıştır.

Konuyla ilgimiz bağlamında, Kurum’un 75. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde, 10-11 Aralık 2004 tarihlerinde Ankara’da “Ulusal İktisat Eğitimi Sempozyumu” düzenledik. Bu sempozyumda Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğretim üyelerinin ve iktisat bölüm başkanlarının katılımyla 3 panel yapıldı ve 14 bildiri sunuldu. Bu 14 bildiri “İktisat Eğitimi” başlığıyla bir kitap içinde yayınlandı.  

Kurum’un 80. Kuruluş yılı etkinlikleri içinde, 12 Aralık 2009 tarihinde, bu kez “Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi” çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayda 9 bildiri sunuldu, yine iktisat bölüm başkanlarının katılımı ve ilgisi vardı. 20 Şubat 2010 tarihinde de “İktisat Ders Programları” çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayda ise 5 bildiri sunuldu.

Diliyoruz ki 2014’te ve daha sonraki her beş yılda iktisat eğitimiyle ilgili geleneksel sempozyumlarımız ve çalıştaylarımız sürdürülecektir.

12 Aralık 2009’da yapılan çalıştayda sunulan 9 bildiri ve 20 Şubat 2010’da yapılan çalıştayda sunulan bir bildiri “Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi” başlıklı elinizdeki bu kitapta biraraya getirildi. Kitapta yer alan toplam 10 bildiri, yazarları tarafından gözden geçirildi ve editörlük sürecinden geçti. Kitaptaki makale sıralaması, 12 Aralık 2011 tarihindeki çalıştayda izlenen sunum sırası ile aynıdır.

Kitapta ilk olarak Prof. Dr. Gülten Kazgan varsayımlarıyla Neoklasik iktisadı, küresel bunalımda finans kesimini ve denetimsiz serbestliğin yol açtığı etik olmayan işlemleri, ilişkileri tartışıyor. Sonra Prof. Dr. Ercan Uygur, bunalımın öngörülmesiyle ilgili uygulamaları ve görüşleri, bunalımda küresel ekonomiyi etkileyen iktisat politikalarını ve iktisat eğitimini ele alıyor.

Daha sonra Prof. Dr. Suut Doğruel ve Prof. Dr. Fatma Doğruel, bunalımla ilişkili olarak araştırma gündemini, yayınları lisansütü eğitimi konu ediniyorlar. Dördüncü makalede Prof. Dr. Recep Kök ve Yrd. Doç. Dr. Nevzat Şimşek, iktisatta yöntem ve temel paradigma tartışmalarını felsefi açıdan değerlendiriyorlar.

Beşinci makalede Prof. Dr. Ümit Şenesen, iktisattaki nicel uygulamalarda karşılaşılan bazı yanlışları ve bunların nasıl önlenebileceğini irdeliyor. Altıncı makalede Prof. Dr. Ercan Eren, iktisat-küreselleşme ilişkisini, “yeni” iktisat ve yerleşik iktisat içindeki konuları değerlendiriyor.

Yedinci makalede Yrd. Doç Dr. Metin Özdemir, Dr. Esra Güler ve Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, iktisattaki bazı tartışmaları ve, yapılan bir anket temelinde, Türkiye’de iktisat eğitiminin akademisyenlerce algılanışını inceliyorlar. Sekizinci makalede Doç Dr. İrfan Kalaycı ve Yrd. Doç. Dr. Sevilay Sarıca, e-iktisat öğretiminin özelliklerini ve bu öğretim şeklinin güçlü ve zayıf yanlarını açıklıyorlar.  

Dokuzuncu makalede Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, bunalımla ilgili olarak ana akım veya Neoklasik iktisattaki ve heterodoks yaklaşımdaki konjonktür teorilerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapıyor. Onuncu makalede Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Türkiye’deki iktisat eğitimi bağlamında bölüm tercihlerini, matematik, İngilizce, ders kitabı, bilgisayar kullanımı gibi konuları ele alıyor.  

Diliyorum ki bu kitap, 2008’de başlayan bunalımın  öne çıkardığı iktisat eğitimindeki sorunlar ve tartışmalar konusunda bir başvuru kaynağı olacaktır. Kitabın ortaya çıkmasında katkısı olan değerli yazarlara, iktisat eğitimi ve ders programları konusundaki çalıştaylara katkı yapan meslektaşlarımıza ve İmaj Yayınevi sorumlusu Sayın Mehmet Bağdatlıoğlu ile görevli Osman Aktaş’a çok teşekkür ederim.


Prof. Dr. Ercan Uygur
Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı
Kasım 2011Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63