|   | 

Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri


Editörler: Elif Akbostancı - Oya S. Erdoğdu
Çeviren:
Türü: Ekonomi
Baskı Tarihi: 2011
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Ebat: 16*24
Sayfa: 192
ISBN: 978-975-8958-08-5
Fiyatı25.00 TL

Türkiye Ekonomi Kurumu’nun 15. Ulusal İktisat Sempozyumunu 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Biz eğitimci iktisatçılar için Zonguldak’ta sempozyum yapmanın ayrı bir anlamı vardı.

Birincisi, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin mühendis gereksinimini karşılamak amacıyla kurduğu ilk yüksek okul olan Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi’nin 1924 yılında İktisat Vekaleti’ne bağlı olarak Zonguldak’ta açılmış olmasıdır.

İkincisi, 1924 yılında kurulmuş olan Türkiye İş Bankası nizamnamesinin ikinci maddesi  uyarınca bu bankanın öncülüğünde taşkömürü havzasında Kilimli Kömür Madenleri TAŞ, Kozlu Kömür İşleri TAŞ, Maden Kömür İşleri TAŞ, Kireçlik Maden Kömürleri TAŞ gibi öncü madencilik şirketlerinin kurulmuş olmasıdır. (Nizamnamenin ikinci maddesine göre; T. İş Bankası, bankacılık işlemleri yanında, tarım, sanayi, madencilik işlemleri ve üretimi yapacak, bu işler için şirketler kuracak, yabancı şirketlerle ticari ortaklığa girecektir.)

Zonguldak, 1829’da Uzun Mehmet’in bulmasıyla tarihe geçmiş olan taşkömürüyle, önemli bölümü kapatılmış derin ocaklarıyla, enerji kaynaklarıyla, limanıyla ve Karadeniz’de kıyısı olan ülkelerle ekonomik işbirliği isteğiyle bildiğimiz bir kentimizdir. Zonguldak’ın 2009 sonu itibariyle durumu, atıl duran kaynaklarını yeterince kullanamayan, ancak kullanmak için çıkışlar arayan bir kent görünümündedir.  

Sempozyum başlığını “Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri” olarak belirledik. Bu rasgele seçilmiş bir başlık değildir. Sempozyumda önde gelen bir amacımız, 2008’de başlayan küresel bunalımın da etkisiyle Zonguldak’ta, Karadeniz’de ve Türkiye genelinde, gerileyen üretimin ve istihdamın gösterdiği gibi, kullanılamayan kaynakların nasıl daha fazla kullanılabileceğini tartışmaktır. Biliyorduk ki, Karaelmas Üniversitesi bu yönde araştırmalar yapmakta ve bilimsel çabalarını sürdürmektedir.

Seçtiğimiz başlık Türkiye Ekonomi Kurumu’nun kuruluş amacıyla ve faaliyetleriyle de çakışmakta, uyuşmaktadır. Kısaca belirteyim, Türkiye Ekonomi Kurumu, Atatürk’ün önerisi ile 12 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti adıyla kurulmuştur. Kurucuları, genç cumhuriyetin iktisatla ilgilenen kadrolarıdır. Cemiyetin kuruluş amacı, giderek Türkiye’yi de etkisi altına almakta olan 1929 Buhranı’nın etkilerini halka anlatarak en aza indirmek, israfla mücadele ederek tasarrufu teşvik etmek ve ayrıca yerli malların tanıtımını ve kullanımını özendirmektir.

Ulusal İktisat Sempozyumlarıyla ülkemizdeki karar alıcılarla, öğretim üyeleri ve öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunmaya ve yerel sorunları anlamaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Zonguldak’taki 15. sempozyumumuzda hem ülkemiz genelindeki hem de Zonguldak ve Karadeniz’deki ekonomik konuları ve önerileri iki gün boyunca tartıştık.

Bu sempozyumda 15 üniversitemizden (Ankara, Bilgi, Bilkent, Doğuş, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Kara Harp Okulu, Marmara, ODTÜ, Ondokuz Mayıs, Ordu, Yıldız Teknik, Zonguldak Karaelmas) öğretim üyelerimiz bildirileri ve panel sunumları ile yer aldılar. Oturumlarda ve panelde sunum yapan tüm öğretim üyelerimize çok teşekkür ederim.

Bu sempozyumun gerçekleşmesinde yaptıkları önemli katkılar ve gösterdikleri konukseverlik için Karaelmas Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Güven Murat, Dekan Yardımcısı Sayın Doç. Dr.  Şevket Tüyloğlu ve İktisat Bölümü Başkanı Sayın Doç. Dr. Nurettin Öztürk’e çok teşekkür ederim.

Sempozyumlardaki panellerde yapılan sunumlar kitaplarımızda ne yazık ki yer almıyor. Zonguldak’taki panele Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Şiir Yılmaz, Prof. Dr. Güven Murat ve Prof. Dr. Ercan Uygur katıldılar, kendilerine de çok teşekkür ederim.

Böyle bir sempozyumu gerçekleştirmek için uzun süreli önemli çaba, zaman ve emek gerekir. Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Elif Akbostancı ve Doç Dr. Oya S. Erdoğdu ve Karaelmas Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr.  Şevket Tüyloğlu ve Doç. Dr. Nurettin Öztürk önemli çaba harcadılar, emek verdiler, kendilerine çok teşekkür ederim.

Sempozyumun bitişinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin çoğunluğu İktisat Bölümünden olan öğretim üyeleri ve öğrencileriyle yaptığımız sohbet toplantısı aklımızda ve yüreğimizde kalan önemli bir anıdır. Hızla gelişen bu üniversitemizin öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bazı konuları içtenlikle tartıştık, konuştuk. Aramızda kalıcı bir bağ oluştu. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha en iyi dileklerimi iletiyorum.

Sempozyumda sunulan bildirilerin önemli bölümü, kalıcı bir kaynak oluşturmak üzere ve uzunca süren bir editörlük süzgecinden geçtikten sonra, bu kitapta Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından yayınlanmış oldu. Kitabın ortaya çıkışında en büyük katkıyı, kitabın editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Elif Akbostancı ve Doç Dr. Oya S. Erdoğdu yaptı. Kendilerine özellikle teşekkür ederim.


Prof. Dr. Ercan Uygur
Türkiye Ekonomi Kurumu BaşkanıEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63