|   | 

Sorulu-Cevaplı, Türk Eşya Hukuku


Yazar: Prof. Dr. İbrahim Kaplan
Çeviren
Türü: Hukuk
Baskı Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:
Ebat: 14*20
Sayfa: 210
ISBN: 978-605-5339-82-1
Fiyatı: 20.00 TL17 Şubat 1926 tarih ve 743 Sayılı Türk Kanuni Medenisini yürürlükten kaldıran, yeni hükümler yanında genel olarak eski metnin maddelerinin sadeleştirilmesi ve konuşulan Türkçe'ye adapte edilmesi niteliğinde olan, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun dördüncü kitabının 686 ile 1027 maddeleri arasında yer alan kurallar,  EŞYA HUKUKU’ nu  oluşturmaktadır.

EŞYA HUKUKU kuralları, maddi varlıklar olan taşınır ve taşınmaz mallar ve eşyalar üzerinde mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, bu hakların türleri, kazanılması, kaybedilmesi, rehin hakları, zilyedlik ve tapu siciline ilişkin konuları düzenlemektedir.

EŞYA HUKUKU, Borçlar Hukukunun genel ve özel hükümleri yanında, özel hukukun tüm dallarına ışık tutan, niteliğine uygun düştüğü ölçüde Kamu hukuku alanlarında da uygulanma imkanı bulunan , maddi varlığı olan eşyalarla ilgili tüm hukukçuların bilmesi ve öğrenmesi gereken ilkeler ile kurumları ihtiva etmektedir.

Hukuk Fakültesi öğrencilerine, altıncı sömester döneminde, üçüncü sınıfta okutulmakta olan Eşya Hukuku derslerinde, kanunun sistematiğinde öngörülen sırasıyla mülkiyet, sınırlı ayni haklar, zilyedlik ve tapu sicili konuları öğretilmektedir.

Hukuk Fakültesi; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yanında, avukat stajyerleri, avukatlar, hakim ve savcı adayları, hakim ve savcılar, hukuk danışmanları ve noter mensuplarının Borçlar Hukuku gibi, EŞYA HUKUKU, temel bilgilerini öğrenmeleri, kısa sürede tekrar etmeleri ve hatırda tutmaları için, bu Sorulu - Cevaplı Türk Eşya Hukuku kitabını kaleme almış bulunmaktayım.

Sorulu - Cevaplı Türk Eşya Hukuku, kitabının tüm hukuk öğrencileri ile programlarında Eşya Hukuku dersi bulunan diğer fakültelerin öğrencilerine, tüm hukuk camiası mensuplarına faydalı olacağı inanç ve ümidini taşımaktayım.

Saygılarımla, sunarım.


Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
15 Mart 2018Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63