|   | 

Olympos ve Khimaira


Yazar: Prof. Dr. Hamdi Aktan - Yrd. Doç. Dr. Oğuz Aktan
Çeviren:
Türü: Tarih
Baskı Tarihi: Ağustos 2000
Baskı Sayısı:
Ebat: 16*24
Sayfa: 188
ISBN: 975-7852-69-4
Fiyatı: 40.00 TL


OLYMPOS ve KHİMAİRA
Doğu Likya'nın Dünü Bugünü

İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerimizi ziyarete gelen yabancı turistlere Türkiye'de eskiden beri rastlanırdı. Ancak gezmek, yeni yerler görmek ve tatil için dış ülkelerden yurdumuza turistlerin gelmeye başlaması İkinci Dünya Savaşı'ndan sonradır. Önceleri doğa güzellikleri, tarih ve arkeoloji yönünden turist için ilginç olan pek çok yere, yol bulunmadığından gitmeyi denemek bir maceraydı. Binbir güçlükle buralara ulaşılsa da kalacak yer, yiyecek yemek bulmak olanaksızdı.

Antik Likya'nın, karayolu uğrağı üzerinde olmadığından, görmek için biraz zahmete katlanmayı gerektiren ilginç iki ziyaret yeri de Yanar (Khimaira) ve ona komşu Olympos şehridir. Birbirine yakın oluşları nedeniyle çok kez birlikte anılan bu iki antik merkezden ilki Homeros ve Hesiodos'ta adı geçen bir efsaneyle özdeşleşmiş bir kült yeri, Olympos ve Likya Birliği'nin en büyük altı kentinden biridir. Birlik içerisinde üç oya sahip olduğu kaynaklarda belirtilir. Gagae ve Korypos'un nekropolü, tiyatrosu, akropolü ile görmeye değer kalıntıları vardır. Kentin ve Khimaira'nın iki ucunda yer aldığı 3 kilometrelik Çıralı koyu ve çevresi ise olağanüstü doğal güzelliğe sahiptir. Bu çok yönlü özellikler Khimaira ve Olympos'u da turistlerin akınına uğrayan yerler arasına katmıştır. Turizme açılmanın sonuçlarından bu yöre de nasibini almaya başlamıştır; yıllardan beri el değmeden kalmış çevre hızla değişmektedir. Son 5-10 yılda gözle farkedilebilen bu değişiklik turizm-tarım projelerinin uygulamaya konulmasıyla ve kazıların da katkısıyla hızlanarak devam edecektir. İlgimiz bulunan bu yörenin, turizm saldırısının getireceği önlenemez değişmelerden önceki, yirminci yüzyıl sonlarındaki durumunu fotoğraflarla ve gözlemlerimizle vermek istediğimiz, bu çalışmanın hazırlanmasında ilk dürtü oldu.

Her geçen gün ziyaretçisi artan Olympos ve Khimaira'ya ilişkin derli toplu bilgi veren bir kılavuza gereksinim duyuluyordu. Bu gereksinimi karşılayacak bir kitap hazırlamak ve uzun süreden beri ilgi duyduğumuz Khimaira, Olympos ve yakın çevresini tanıtmak düşüncesiyle elde edebildiğimiz bilgileri toplamaya yöneldik. Her iki antik sit üzerine çok az yayın yapıldığın gördük. Mevcutlar içerisinde Felix von Luschan'ın Khimaira hakkındaki makalesi ile bölgeyi ziyaret etmiş ve Olympos bekçisi Mehmet Karataş'ın evinde konuk olarak geceleyen George E. Bean'ın makalesi en doyurucularıdır. Çalışmamızın hazırlanmasında her iki kaynaktan da geniş ölçüde yararlanılmıştır.

Okuyucuya yararlı olmak açısından çalışmamızın olabildiğince kapsamlı ve az hatalı olmasını sağlamak için antik çağ yazarlarından başlayarak bölgeye ilişkin çalışma ve yayınları, özellikle modern çağ gezginlerinin gözlemlerine dayanan eserlerini, olanaklar ölçüsünde gözden geçirdik. İnceleme fırsatı bulduğumuz yayınları ilişkin ana kaynaklar kitabın sonuna eklidir.

Kitap, yazarların eşit emeğinin ürünüdür. Resimlerin tümüne yakın kısmı Oğus Aktan'ın çekimidir. Metnin içeriği, planı ve oluşumu iki yazarın eseri olmakla birlikte üslup, terminoloji ve anlatım standardını tutturabilmek bakımından kitabın kaleme alınışını Hamdi Aktan üstlenmiştir. Bu husus, Osmanlıca sözlük ve terimlerin bolluğundan da anlaşılabilir.

Yapıtın yayına hazırlanması, kapak düzenlemesi ve diğer teknik hususlar İmaj Yayıncılık'ın sahibi Mehmet Bağdatlıoğlu ve ekibinin titiz çalışmasının sonucudur; kendilerine teşekkür ederiz.

Son olarak da her aşamasındaki yardım ve katkılarından ötürü Çıralı'daki sayısı hayli kabarık dostlarımıza, Ulupınar ve diğer Doğu Likya köylerindeki hemşehrilerimize selam ve şükranlarımızı sunarız.


Prof. Dr. Hamdi Aktan - Yrd. Doç. Dr. Oğuz AktanEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63