|   | 

Kıymetli Evrak Hukuku (4. Baskı)


Yazar : Prof. Dr. Mertol Can
Çeviren :
Türü : Hukuk
Baskı Tarihi : Kasım 2019
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 282
ISBN : 978-605-5339-03-6
Fiyatı : 40.00 TLDÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ
Aslında ilk basısı, sadece kendi öğrencilerimin onlara okuttuğum kıymetli evrak hukuku dersini takip ederken yararlanabilecekleri bir ders materyali olsun diyerek önceden fotokopi veya teksir yoluyla çoğaltılmasını sağlayarak paylaştığım ders notlarının daha derli toplu olması gayesiyle ortaya çıkmış ve üçüncü basısının yapılmasından sonra aradan geçen süre zarfında güncellenmesine ilişkin bir beklentinin oluştuğunu fark etmemin üzerinden de oldukça uzun bir zaman geçmiş olduğunu bildiğim bu eserin ancak tamamlanabilen yeni basısında ilgili mevzuatta yaşanan değişiklikler dikkate alınarak gereken ilaveler ve düzeltmeler yapılmıştır.

Ankara, 1 Kasım 201 9
Prof. Dr. Mertol CAN


ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ
Kürsümdeki genç arkadaşlarımın ve müstakbel meslekdaşlarım olan öğrencilerimin ikazları ile yapılan düzeltmeler dışında; bu basıda esere 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun yeni hükümleri dikkate alınarak gereken ilaveler yapılmıştır.

Ankara, 2 Kasım 2015
Prof. Dr. Mertol CAN


İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
Bir ders kitabı şeklinde hazırlanmış olması dikkate alınarak, kıymetli evrak hukukunun bir çok tartışmalı meselesi hakkında uzun izahat vermek yerine daha ziyade onların fark edilmesini sağlayacak tespitlerde bulunulmasına çalışılan bu eserin ilk basısını incelemiş bazı meslektaşlarımın değerlendirme ve iltifatları, kendime yönelttiğim acaba böyle bir çalışmayı yapmam doğru olur mu sorusu dolayısıyla yaşadığım tereddütleri, büyük ölçüde bertaraf etmiştir.

Eserin, 3.2.2012 tarihli ve 28193 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nda önemli sayılabilecek değişiklerin yapıldığı 31.1.2012 tarihli ve 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinin de işlendiği bu ikinci basısında, mümkün olduğu nisbette ilk basıda rastlanılan eksikler giderilmeye ve hatalar da düzeltilmeye çalışılmıştır.

İlkinde olduğu gibi eserin bu yeni basısını hazırlarken de fark edemediğim eksik ve hatalarını benimle paylaşan okuyucuların yapacağı ikazlar, şüphesiz gelecekteki çalışmalarıma ışık tutacaktır.

Ankara, 7 Şubat 2012
Prof. Dr. Mertol CANEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63