|   | 

Kamu Maliyesi (13. baskı)


Yazar : Prof. Dr. Özhan ULUATAM
Çeviren :
Türü : Maliye
Baskı Tarihi : Ekim 2014
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 528
ISBN : 978-975-7852-37-7
Fiyatı : 40.00 TL

Kamu Maliyesinin bu yeni baskısı, son birkaç yılda dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan değişikliklerin izini taşıyor.

2008'de A.B.D.'nde ortaya çıkan ve daha sonra Avrupa'ya ve diğer ülkelere yayılan iktisadî bunalım, pek çok ülke için sona ermiş -hatta hafiflemiş- değil. 1929 Büyük Bunalımıyla karşılaştırılabilecek boyutta işsiz kitlelerinin varlığı, yoğun iflaslar, ısrarla uygulanan gevşek para politikalarına rağmen sürüp gitmekte... Bu durum, maliye politikalarını geniş ölçüde bir yana koyan, çözümü düşük faizde ve para arzını arttırmakta arayan bir iktisat politikası anlayışının yerindeliği ile ilgili soru işaretleri de çıkarmakta.

Bu arada geçen sürede Türk kamu maliyesinin yapısı ve uygulamaları, kısmen Anayasadaki  değişikliklere, kısmen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun tüm hükümleriyle yürürlüğe konulmasına, kısmen Sayıştay Kanununun ve diğer bazı hukukî metinlerin değiştirilmesine bağlı olarak, yeniden biçimlendi. Kitabın gözden geçirildiği 2014 yazında, yeni bir Anayasa gereğine ilişkin tartışmalara rağmen, Anayasaya yapılması zorunlu göndermelerde, doğal olarak, yürürlükteki 1982 Anayasası hükümleri dikkate alınmıştır.

Kitabın yeni baskısı, dünya iktisadî koşullarında ve Türk kamu maliyesindeki bu değişikliklerin önemli yanlarıyla yansıtılması ve eski baskılarda gözden kaçan bazı yanlışlıkların düzeltilmesi çabasını yansıtıyor. Bu değişikliklerin kitapta ortaya konan temel çerçeve içerisinde değerlendirilmesini kısmen metindeki açıklamalarla yapmaya, kısmen bölüm sonlarındaki belgeler ve sorularla öğrencilere bırakmaya çalıştım.

Bu içeriğiyle kitap, iki yarıyıllık bir Kamu Maliyesi dersi kapsamında esas alınmaya elverişli. Bir yarıyıllık derslerde bazı bölümlerin kapsanmasından vazgeçilmesi gerekecektir. Bu tür, tek yarıyıllık bir derste örneğin 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu bölümlerin ya da dersin öğretim üyesince uygun bulunacak başkalarının okutulmasıyla yetinilebilir.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63