|   | 

AVRUPA BİRLİĞİ -Temel Konular


Yazar : Editör: Doç. Dr. Çağrı Erhan - Ayşe Burça Kızılırmak - Ceran Arslan Olcay
Çeviren :
Türü : Siyaset
Baskı Tarihi : Mart 2011
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 344
ISBN : 978-975-8752-54-6
Fiyatı : 30.00 TL

Değerli Okurlar,
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, 2007 yılında ilk basımını yaptığımız ve Avrupa Birliği’ndeki son gelişmeleri gözönüne alarak güncellediğimiz bir çalışmayı tamamlayarak sizlerin dikkatine ve faydanıza sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Merkez olarak, yirmi yıldır Avrupa Bütünleşmesi üzerine temel eğitim ve uzmanlık eğitim programları düzenlemekteyiz. Geride bıraktığımız yıllar süresince, Avrupa Birliği’nin kurumları, kuralları, müktesebatı ve daha pek çok konuda, kamu ve özel sektör çalışanları yanında, sivil toplum kuruluşları, lisansüstü eğitim gören öğrenciler gibi toplumumuzun çok geniş bir insan kaynakları yelpazesinin içinde yer alan çok sayıda kişiyi programlarımıza kabul ettik. Birbirini kesintisiz olarak takip eden eğitim programları boyunca, Avrupa Birliği üzerine gerek temel gerek güncel bilgileri, değerli öğretim üyelerimiz yanında, kamu ve özel sektör çalışanlarının uzmanlık alanlarından aktardıkları deneyim ve bilgileriyle kursiyerlerimize sunduk. Tabii ki, sadece ders vermekle yetinmeyerek, konferanslar, paneller, forumlar düzenlemek suretiyle programlarımızı daha da zenginleştirdik.

Bütün bu akademik faaliyetlerimizi, uzun bir süreden beri ve tıpkı eğitim programlarımız gibi kesintisiz olarak sürdürmekte olduğumuz akademik yayın faaliyetlerimizle destekliyoruz. Avrupa Birliği konusunda yapılan bilimsel makalelere açık olan “Ankara Avrupa Çalışmaları” isimli hakemli bilimsel dergimizle, Avrupa Birliği hakkında Türkiye’deki, Avrupa Birliği’ndeki, Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerindeki çeşitli gelişmeleri sizlere aktarabiliyoruz. Dergimiz yanında, yine düzenli olarak çıkarmakta olduğumuz “ATAUM e-bülten” isimli yayınımızla, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği–Türkiye ilişkileri hakkında çeşitli gelişmeleri izlemenizi ve öğrenmenizi sağlıyoruz. Dergi ve e-bülten dışında ayrıca, broşürler, panel kitapçıkları ve kitaplar da yayınlıyoruz.

Geride bırakmış olduğumuz dönemler boyunca gerçekleştirilen eğitim programlarımızda verilen bilginin çalışılması, pekiştirilmesi ve derslerde anlatılan konuların gerektiğinde yeniden hatırlanması ya da kullanılabilmesi için genellikle, değerli öğretim üyelerimizden, konularının uzmanı olan diğer değerli hocalarımızdan aldığımız ders notlarını, makaleleri ve diğer yayınları fotokopiyle çoğaltmak yoluyla öğrencilerimize sunuyorduk. Önceki dönemlerde programlarımıza katılan öğrencilerimizden almış olduğumuz, derslerde anlatılan konularla ilgili yayınların eksikliğine ve derste anlatılan konuları tam olarak karşılamadığına yönelik yapıcı eleştiriler ile tarafımızca da söz konusu eksikliğin saptanmış olması ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik değerlendirmelerimiz, bizleri, tüm bu akademik yayın faaliyetlerini kapsayan, yardımcı kaynak niteliğinde, yeni bir akademik yayın hazırlamaya yöneltti. Bu yayınımızla, ATAUM programlarında önemli bir boşluğun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Böylece, programlarımıza gelerek ders veren değerli öğretim üyelerimizden öğrendiğiniz Avrupa Birliği’ne yönelik temel konuları daha sağlıklı alma ve çalışma olanağına kavuşacağınızı umuyoruz.

Kitabımızın ilk bölümünde, ATAUM AB Uzmanı Erhan Akdemir ve Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özlem Genç, Avrupa Bütünleşmesi’nin Tarihsel Gelişimini, Avrupalılığın Ortaya çıkışından, Avrupa Toplulukları (AT)’nın kuruluşuna, AB’de Kurucu Antlaşmalarla getirilen düzenlemelere, hatta zaman içerisinde farklılaşmasına değinerek, anlatmaktadır.

İkinci bölümde, ATAUM AB Uzmanı Deniz Senemoğlu, AB’nin kurumları hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmakta, AB’deki kurumsal yapının ve karar alma mekanizmalarının işleyişini, Antlaşmalarla getirilen son düzenlemeleri göz önünde bulundurarak incelemektedir.

Üçüncü bölümde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve ABGS Hukuk Başkanı Doç.Dr. Sanem Baykal, AB’nin Anayasalaşma sürecinin, her aşamasını, amaçları ve gelişimlerini analiz etmekte ve hatta konuyla ilgili en güncel gelişmeleri de ayrıntılarıyla vermektedir.

Dördüncü bölümde, ATAUM Müdür Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burça Kızılırmak, Ekonomik Bütünleşme Teorileri çerçevesinde AB konusunu, okuyucuyu Ekonomik Bütünleşme Teorisinin kapsamı hakkında bilgilendirip, teorinin AB’de uygulamalarına dikkat çekerek ele almaktadır.

Beşinci bölümde, ATAUM AB Uzmanı Ceran Arslan Olcay, AB’de Ekonomik ve Parasal Birlik başlığı altında 1960’ların sonundan bugüne dek parasal birlik girişimlerini ve bu yolda izlenen politikaları ve EPB’nin yarattığı etkileri ortaya koymaktadır.

Altıncı bölümde, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özlem Genç, Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nın Kurumsal Yapısını değerlendirmekte, AMB’nin para politikası stratejisini ve bu doğrultuda kullandığı araçları ve yöntemleri analiz etmektedir.

Yedinci Bölümde, ATAUM AB Uzmanı Erhan Akdemir, Avrupa Kimliği’nin Oluşumu ve Din faktörü başlıklı çalışmasında kimlik kavramını, Avrupa kimliğinin oluşumu ve unsurları ile AB’de Avrupa kimliği algısını ele almaktadır.

Son Bölümde ise, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Tolga Candan, Avrupa Birliği’nde Esnek Bütünleşme Modelleri ve “Güçlendirilmiş İşbirliği” kavramı başlıklı çalışmasında, Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde Güçlendirilmiş İşbirliği ve Esneklik Kavramının tarihsel süreç içerisinde nasıl bir uygulama alanı kazandığını ele almaktadır.

Yayınlarımızı sonraki yıllarda da geliştirerek sürdürme arzusundayız. Muhakkak ki, AB–Türkiye ilişkileri çerçevelerinde önümüzdeki yıllarda görülecek, yaşanacak her gelişme, mevcut bilgilerin artması yanında yeniden gözden geçirilmesi sonucunu doğuracaktır.

Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ve Avrupa Birliği’yle ilişkilerimiz, uzun süredir Türk insanının yaşamında ve Türk kurumlarında önemli yer tutmakta ve ülkemiz gündeminin her zaman üst sıralarında yer almaktadır. Bu nedenle, Birlik üzerine temel bilgilerimiz ne kadar iyi ve sağlıklı olursa, konuyla ilgili gelişmeleri takibimiz, değerlendirmelerimiz o kadar sağlıklı olacaktır. Doğru bilgi ve değerlendirme, içine girmiş olduğumuz üyelik müzakereleri sürecinde daha da önem kazanmıştır.

ATAUM olarak, bu kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan, değerli zamanlarından fedakârlık ederek kitap projesinin hayata geçirilmesini mümkün hale getiren tüm değerli hocalarımıza teşekkür eder, çıkarmış olduğumuz kitabın sizlerce de beğenilmesini umar, siz değerli okuyucularımıza da çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Cebeci
Mart 2011Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63