|   | 

» Uygarlık Tarihi (5. Baskı)
Bu kitap uygarlığa genel bir bakış sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken insanlığın düşünce, bilim
Okunma: 1532  Devam »


» TÖRE CİNAYETLERİ Kürd Kültürü´nün Bir Parçası mı?
"Töre cinayetleri", yüzyıllardan beri sadece Anadolu topraklarını kana bulamakla kalmamış, bu vahşet göç yolu ile hem Türkiye`nin en ücra köşelerine hem de Avrupa`nın en gelişmiş ülkelerine kadar taşınmıştır.
Okunma: 975  Devam »


» Türkiye’de Bölgelerarası Gelişmişlik Farkları ve Doğu Anadolu
Bölgelerarası gelişmişlik farkları pek çok ülkede görülen ve giderek daha önemli hale gelen bir sorun. Çünkü toplumsal huzuru ve ortak geleceği tehlikeye sokacak riskler içeriyor. Onun için dünyanın ve ülkemizin bu konuya daha ciddi eğilmesi gerektiği ortada.
Okunma: 963  Devam »


» Hizmet Ekonomisi, Internet ve Elektronik Ticaret Küresel Üretim ve Ticarette Yeni Güçler
Hizmetler sektörü ülke ekonomilerinde tartışmasız çok önemli bir yere sahip. Çağımızın yeniliği internet ve elektronik ticaret ile her an içiçe olan hizmet ticareti ise uluslararası düzeyde giderek daha fazla önem kazanıyor.
Okunma: 1029  Devam »


» Fenomen (Aziz Yıldırım ve Liderlik İletişimi)
Bu kitabı yazma fikri akademik ortamda, öğrencilerimle futbol üzerine yaptığım derslerde özellikle Fenerbahçe kulübü ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkarken, kamuoyunu yönlendirmedeki gücünü bildiğimiz futbol medyasında, Fenerbahçe ile ilgili yer alan benzer söylemler önemli rol oynadı.
Okunma: 1112  Devam »


» Bilincin Sorgulanması
Psikoloji davranış bilimidir. Davranış, en genel tanımıyla u-yarıcılara karşı verilen tepkidir. Başka bir deyimle davranış, bi-lincin tepkiye yön vermesidir. Davranış da devinsel, duygusal ve bilişsel öğelerden oluşur.
Okunma: 1074  Devam »


» Radyo Program Yapımı ve Radyo Yayıncılığı (2. Baskı)
Radyo, gelişmekte olan ülkelerde televizyonun başlamasıyla ikinci plana düşmüştür. Bunun nedeni özellikle bu ülkelerdeki insanların giderek daha çok boş zamanlarının olması ve televizyonun çekiciliğidir.
Okunma: 1090  Devam »


» Küreselleşmenin Ölçülmesinde Sistematik Yaklaşımlar
Küreselleşme sürekli olarak değişen ve aynı zamanda oluşturduğu etkiler nedeniyle dünyayı da değiştiren bir olgudur.
Okunma: 1071  Devam »
İlk Sayfa Önceki  ... 6 7 8 9 10  Sonraki   Son Sayfa 

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63