|   | 

Uluslararası Pazarlama Yönetimi


Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Bora Göktaş
Çeviren:
Türü: Araştırma
Baskı Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Ebat: 14*20
Sayfa: 526
ISBN: 978-605-7905-24-6
Fiyatı: 40.00 TL

Pazarlama bir işletmenin beş temel fonksiyonundan biridir ve hem kar amacı güden hem de kar amacı gütmeyen işletmeler tarafından yapılmakta olan bir etkinliktir. İşletme için çok önemli olan beş temel fonksiyondan biri olan pazarlama aslında sadece kar amacı güden ya da gütmeyen işletmeler için değil bireyler için de önemli bir eylemdir. Çünkü bireyler de farkında olsun ya da olmasın her hareketiyle bir pazarlama eylemi gerçekleştirmektedir. Kişinin sabah kalktığında kendisini süsleyip püslemesi, güzel kıyafetler seçmesi, başkalarının yanındaki davranışları, edep, adap bunların hepsi aslında bireyler hakkında bir kanıya varmamıza yol açmaktadır ve bu kanı sonucunda kişiler hakkında bir fikre sahip olmaktayız. Bu fikir de o bireyin bizdeki imajını oluşturmaktadır.

Pazarlama için nesne yakın zamana kadar “ürün” olarak görülmekteyken Amerikan Pazarlama Birliği’nin 2007 yılında ortaya attığı ve 2013 yılında da onayladığı yeni pazarlama tanımı ile birlikte “değer ifade eden öneri” olarak görülmeye başlanmıştır. Artık kar amacı güden örgütlerin hedef kitlesi olan “gerçek ve olası müşteriler” ile kar amacı gütmeyen örgütlerin hedef kitlesi olan “alıcılar” grubunun yanı sıra paydaşlar ve hatta toplumun tümü için değer ifade eden herhangi bir öneri pazarlamanın nesnesi durumundadır. Dolayısıyla pazarlamanın nesnesi artık sadece ürün değil, mal pazarlamanın 4P’sinin, hizmet pazarlamanın 8P’sinin herhangi bir unsuru içerisindeki herhangi bir işlem de değer ifade eden öneridir. Örneğin bir ürünün istenilen yerde ve istenilen zamanda bulunması veya bulunmaması da, fiyatının uygunluğu da, pazarlama iletişimi faaliyetleri de ve diğer hizmet pazarlaması bileşenlerinin işlemleri de bir değer ifade eden öneridir.

İşletmeler uluslararası pazarlama ile kendi ülke sınırları dışında pazarlama eylemlerini yerine getirmektedir.  İşletmelerin uluslararası pazarlara girmek amacıyla kullandığı giriş modları alanyazında genel olarak; ihracat, ortaklık ve yatırım biçiminde üçe ayrılmaktadır. Ancak bu üç stratejinin bir karması olan ve en az iki uluslararası pazara giriş yönteminin birlikte uygulamasını açıklayan bir yol daha vardır ki bu da hibrit, melez ya da karma yöntem olarak adlandırılmaktadır.  Bunun yanı sıra dijitalleşme ile birlikte işletmelerin uluslararası pazarlara girişleri de daha kolay ve hızlı olabilecek bir biçime dönüşmektedir.

Dijitalleşmeyle birlikte artık bir işletme kurulduktan çok kısa bir süre sonra internet üzerinden yabancı ülke pazarındaki bir müşteri ya da işletme ile temas kurabilmekte ve ürününün dış pazarda dolaşmasını sağlayabilmektedir. Bu yönüyle dijital ortamda faaliyet yürüten bir işletme aynı “küresel doğan işletmeler” gibi kurulduktan çok kısa bir süre sonra uluslararasılaşabilmektedir. Bu işletmeler çoğunlukla e-ihracat olarak uluslararasılaşma işlemi yapmaktadır; fakat bir süre sonra yabancı ülke pazarındaki bir dijital işletmeyi (bir e-ticaret sitesini) satın alarak ya da ortak olarak artık yatırım modunu da kullanmış olmaktadır. Eldeki bu kitap ile hem alanyazında çokça bahsedilen uluslararası pazarlama kavramlarına hem de hibrit mod ile pazara giriş ve dijital işletmelerin uluslararasılaşması konularına değinilmektedir. Bunun yanı sıra ülkelerin uluslararası ticaret yapma ve söz konusu ticarette rekabet üstünlüğü elde etme nedenlerini açıklayan “klasik” ve “ modern” teorilerden, işletmelerin uluslararasılaşma nedenlerine, uluslararası faaliyetlerde rekabet üstünlüğünü elde etme ve bu rekabeti devam ettirme yöntemlerine yönelik yaklaşımlardan bahsedilmektedir.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63