|   | 

Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Yöntemi Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Uygulama


Yazar: Prof. Dr. Alaattin Kızıltan - Emel Kuk - Dr. Vildan Yavuz
Çeviren:
Türü: Araştırma
Baskı Tarihi: Aralık 2018
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Ebat: 14*20
Sayfa: 96
ISBN: 978-605-7905-03-1
Fiyatı: 15.00 TL

İnsanın var oluşundan itibaren her toplumda görülen ve çözümlenmesi oldukça zor problemlerden birisi yoksulluk olmuştur. Yoksul ve dar gelirli insanların, özellikle de kadınların, yoksullukla mücadelesinde her dönemde yetersiz kalınmıştır; fakat mücadeleden vazgeçilmemiş, çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de mikrokredidir. Mikrokredinin hedefi kadınların kabiliyetlerini ortaya çıkarıp, iş hayatına entegre olabilmeleri için küçük sermaye ile gerekli zemini hazırlamaktır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük çaplı sermaye kullanılarak kendi işini kurmak isteyen girişimcilere düşük düzeyde de olsa makine ve teçhizat alımında kullanılmak üzere verilen krediler, bu girişimcilerin az da olsa ekonomide bir katma değer üretmelerine ve istihdam artışına neden olabilmektedirler. Böylece hem yoksullukla mücadele hem de yerel düzeyde ekonomik aktivitelerin canlanmasını mümkün olabilmektedir.

Birçok ülkede yoksul kesimin kadınlar arasında daha yüksek olması nedeniyle kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunulması mikrokredi uygulamalarını daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu çalışmada mikrokredi uygulamasında örneklerden birini oluşturan Türkiye mikrokredi programının genel bir bakış açısıyla Türkiye’deki yapısı ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki mikrokredi kullanan kadınların kredi kullanımına bağlı ekonomik ve sosyal alanda etkileri gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda ayrıca başarılı olan üyelerin hayat hikâyeleri analiz edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın yürütülmesinde bizlere kolaylık sağlayan TİSVA Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Aziz AKGÜL’e, çalışmanın hazırlanmasında, kaynak ve veri temininde yol gösteren Mikrofinans Genel Müdürü Halil ORHAN’a, Genel Müdür Yardımcısı Rabia DÜŞÜNAL’e ve çalışmanın çeşitli aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Mikrofinans Bursa Bölge Müdürü Zeynep CENGİZ’e, Mikrofinans Rize Bölge çalışanlarına, Mukime BİRBEN’e, Meryem CELAYİR’e ve son olarak değerli zamanlarını ayırarak kitabı dizgi ve baskıya hazırlayan Prof. Dr. Abdullah NARALAN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN
Emel KUK
Dr. Vildan YAVUZ
RİZE, 2018Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63