|   | 

Su Diplomasisi Bir Başlangıç


Yazar: Dr. Özgür Mengiler
Çeviren:
Türü: Araştırma
Baskı Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Ebat: 14*20
Sayfa: 236
ISBN: 978-605-5339-99-9
Fiyatı20.00 TL

Suyun yaşamın kaynağı ve temel ihtiyaç maddesi olarak önemi tartışılmaz. Dünya üzerindeki sınıraşan sulardan içme suyu ve sulamadan sanayide kullanma, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinden güç santralleri ve enerji güvenliğine, sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş bir bağlamda yer alan amaçlar doğrultusunda yararlanılmaktadır.

Suyun vazgeçilmezliği aynı zamanda paylaşımı da beraberinde getirmektedir.

Bu çalışmada da su diplomasisi uluslararası ilişkiler boyutuyla incelenecektir. Bu çerçevede, devletler arasında işbirliği ve çatışmanın önlenmesi bağlamında yürütülen diplomasi ve bu diplomasiye uygulanacak uluslararası normların araştırılması amaçlanmaktadır.

Bu noktadaki öncelik uluslararası alanda önemi son yıllarda giderek artan, görece yeni bir kavram olan su diplomasisinin anlamlandırılması ve anlaşılması doğrultusunda bir başlangıç yapılabilmesini olanaklı kılmaktır.

Bu bağlamda, su diplomasisi kavramının gelişiminde rol oynayan iki ölçütün çalışmayı yönlendirici olması olanağı bulunmaktadır. Sınıraşan su kaynaklarının paylaşımının uluslararası güvenlik için bir risk oluşturma olasılığı bunlardan biridir. Buna karşılık ikinci ölçütü, söz konusu riske karşı harekete geçme -çatışmanın önlenmesi ve uluslararası işbirliği- olanakları oluşturmaktadır. Bu kuralların gelişimiyle oluşan çerçeve de bu kapsamdadır.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63