|   | 

CMR ve Alman Ticaret Kanunu Hükümleri ile Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları


Yazar: Prof. Dr. Mertol CAN
Çeviren:
Türü: Hukuk
Baskı Tarihi: Şubat 2017
Baskı Sayısı:
Ebat: 16*24
Sayfa: 222
ISBN: 978-605-5339-65-4
Fiyatı25.00 TL
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda benimsenen sistematik tercihin de etkisiyle bazı çevrelerde varlığı dahi fark edilememiş olan “Taşıma İşleri”ne dair hükümlerin okutulacağı “Taşıma Hukuku” dersinin, yakın bir tarihe kadar görev yaptığım Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde izlenen müfredata zorunlu derslerden birisi olarak eklenmesine yönelik çabalarımın olumlu sonuçlanmasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bu hükümlerin “Kıymetli Evrak Kitabı”ndan çıkarılarak, Kanun’un müstakil bir Kitabı haline getirilmesi büyük rol oynamıştır.

Henüz derli toplu bir eser haline getirememiş olmama rağmen; genç hukukçu adaylarına en azından yardımcı kaynak teşkil edebileceğini düşünmem, hukuk lisansı eğitimini alarak tatbikata çıkacak olan hukukçuların, taşıma işlerine dair hükümlere de vakıf olmalarını sağlamak konusunda kendime düşeni ifa amacıyla, başlangıçta Deniz Ticareti Hukuku Dersini okuttuğum; daha sonra da Taşıma Hukuku Dersini verdiğim öğrencilerimle paylaştığım ders notlarımdan oluşan ve bir yerde prova metin olan bu çalışmayı, öğrenci nüshası olarak neşretmeye karar vermeme neden olmuştur.

Çalışmanın bu kısmının, yolcu taşıma sözleşmesinin ele alınacağı ikinci cilt ile tamamlanması planlanmaktadır.

Genç Meslekdaşlarım Yrd. Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK ile Arş. Gör. Emre DELİKTAŞ’a katkıları; Eşim Makbule Demet CAN’a ise özellikle sabrı için minnettarım.

Ankara, 28.01.2017
Prof. Dr. Mertol CANEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63