|   | 

Hizmet Ekonomisi, Internet ve Elektronik Ticaret Küresel Üretim ve Ticarette Yeni Güçler


Yazar : Nihal YILDIRIM MIZRAK
Çeviren :
Türü : Araştırma
Baskı Tarihi : 2009
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa :
ISBN : 978-975-8752-68-3
Fiyatı : 20.00 TL

Hizmetler sektörü ülke ekonomilerinde tartışmasız çok önemli bir yere sahip. Çağımızın yeniliği internet ve elektronik ticaret ile her an içiçe olan hizmet ticareti ise uluslararası düzeyde giderek daha fazla önem kazanıyor. Buna karşın, hizmetler iktisadi teoride uzun yıllar ticarete konu olmayan mallar olarak nitelendirilmiş ve iktisat modellerinde de ancak 1950’li yıllarda dikkat çekmiştir. Bu yıllara dek teoride hizmetler sektörüne gereken önem verilmemiş ve hizmetlerle ilgili birçok konu 1960’lı yıllardan sonra yoğun bir biçimde tartışmaya açılmıştır.

Bilindiği gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme çok alanda olduğu gibi hizmetler sektöründe de önemli değişmelere yol açmıştır. Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerin dış ticarete açılmasına neden olmuş ve böylece hizmetler ticareti yapılamayan ve verimliliği düşük mallar olmaktan çıkmıştır. Ulaşım maliyetini azaltan gelişmeler de ticareti yapılabilen mal ve hizmet sayısını çoğaltmıştır. Ticareti yapılabilen hizmet sayısı arttıkça dış ticaret teorilerinin uluslararası hizmet ticaretine uygulanabilirliği ve karşılaştırmalı üstünlük durumu teoride daha sık tartışılmaya başlanmıştır. Bu arada, dünyada yeni korumacılık akımını önleme girişimleri ticarete konu olan hizmet sayısını artırmıştır. 1995 yılında kurulan Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde de hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’nın amacı da uluslararası hizmet ticaretinin önündeki engellerin kaldırılarak serbestleştirilmesi olmaktadır. Hizmet kavramı, tanım sorunları, hizmetler sektörü, ticareti, serbestleştirilmesi ve ilgili diğer konular çalışmamızın birinci bölümünde ele alınmıştır.

Çalışmamızın ikinci bölümünde internet, elektronik ticaret ve gelişimi ayrıntılarıyla incelenmiştir. Gerçekten, bu bölümde başta internetin tarihçesi, elektronik ticaretin tanımı, özellikleri ve araçları, kullanıcı sektörler üzerindeki etkileri ve elektronik para ile e-ticaret ve internet ilişkisi olmak üzere sayısal gelişimden e-ticarette yaşanan sorunlara dek internet ve e-ticaret geniş bir açıdan incelenmiştir.

Çalışmamızın sonuncu bölümü olan üçüncü bölümde dünyada ve Türkiye’de internet, elektronik ticaret ve hizmet ticaretindeki sayısal gelişmeleri ele aldık. Ülkemizde hizmetler sektörü ekonomide katma değerin yüzde elliden fazlasını yaratmaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin dünya hizmet ticareti içindeki yerini değerlendirmekte yarar vardır. Türkiye’nin yer aldığı orta gelir grubundaki gelişmekte olan ülkelerin hizmetler alanında varlık göstermesi ise, hizmet sektörlerinde sahip oldukları karşılaştırmalı üstünlük ve arz kapasitesine bağlı olduğu kadar hızla değişen bilgi ve iletişim teknolojilerini ne kadar izleyip uyguladıklarına da bağlıdır. Dolayısıyla çalışmamızda bu teknolojilerin durumu, bilişim sektörü, internet ve e-ticaretin ülkemizdeki seyri de yer almaktadır.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63