|   | 

Uluslararası İktisat


Yazar : Prof. Dr. Erdal M. ÜNSAL
Çeviren :
Türü : Ekonomi
Baskı Tarihi : Eylül 2005
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 750
ISBN : 975-8752-30-8
Fiyatı : 56.00 TL

Bu kitap İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde üçüncü veya dördüncü sınıfta okutulan Uluslararası İktisat dersine yönelik yardımcı bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitabın amacı, okuyucuya uluslararası iktisadın temel çerçevesini sunmaktır.

Kitap üç kısımdan ibarettir. Birinci kısımda uluslararası ticaretin nedeni nedir sorusunu cevaplandırmaya yönelik bir analiz olan ticaret teorisi incelenecektir, Bölüm 1 - Bölüm 14. Daha sonra hükümetin (serbest) dış ticarete müdahale etmesinin sonuçları nelerdir sorusunu cevaplandırmayı amaçlayan ticaret politikası üzerinde durulacaktır, Bölüm 11 - Bölüm 14. Döviz Kuru ve Açık Ekonomi Makro İktisadı başlıklı üçüncü kısımda ise, döviz kurunun nasıl belirlendiği ve hükümetin alternatif kur sistemlerinde izleyebileceği politikalar neler olduğu değerlendirilecektir, Bölüm 15 - Bölüm 25.

Diğer kitaplarım gibi bu kitabın hazırlanmasında da en büyük teşekkürü Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğrencilerime borçluyum: Beni çalışmalarımda sürekli destekleyen öğrencilerime çok teşekkür ederim.

Meslektaşlarımın bu kitabın hazırlanmasındaki yardımları burada şükranla belirtmek isterim. Bu bağlamda kitabın tümünü veya bir kısmını okuyarak değerli önerilerde bulunan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şiir Erkök Yılmaz’a, Doç. Dr. Selahattin Togay’a, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emine Bilgili’ye, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yalçın Karatepe’ye, Araş. Gör. Özge Başkurt’a ve Alper Demir’e teşekkür ederim. Ayrıca kitaptaki şekilleri çizen ve kitabı yayına hazırlayan İmaj Yayınevi’nin dizgicisi Osman Aktaş’a dikkat, ilgi ve sabırlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

Sevapları iktisat teorisine katkıda bulunan bilim adamlarına, tüm hataları ise bana ait olan bu kitaba yönelik çalışmalarımı ilgi ve sabırla destekleyen eşim İnci’ye teşekkür borçluyum.

Öğretim üyelerinin ve Türkiye’nin her tarafındaki öğrencilerin eleştirilerini ve sorularını unsal@politics.ankara.edu.tr adresine göndermelerinden memnuniyet duyacağımı burada vurgulamak isterim.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63