|   | 

TÜRKİYE EKONOMİSİ: Yeni Yapı


Yazar : Dr. Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN
Çeviren :
Türü : Ekonomi
Baskı Tarihi : Eylül 2009
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 320
ISBN : 978-975-8752-77-5
Fiyatı : 25.00 TL

Türkiye ekonomisi 2000-2001 krizinden sonra hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Uygulanan Uluslararası Para Fonu (IMF) destekli iktisadi politikalarla, kısa vadede makroiktisadi dengenin sağlanması, orta ve uzun vade de yapısal değişim amaçlanmıştır. Bu kitabın amacı Türkiye ekonomisinde 2000-2001 krizinden sonra yaşanan dönüşüm sürecinin analizini yapmaktır. Bu dönüşüm özellikle düşük enflasyonu, ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik olarak uygulanan para ve maliye politikalarında, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasında, sosyal güvenlik sisteminde ve dış ticarette ön plana çıkmaktadır.

Türkiye Ekonomisi: Yeni Yapı (2000-2008) kitabı 12 bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci ve ikinci bölümleri, Türkiye ekonomisinde uzun yıllar temel iktisadi sorun olan enflasyona ayrılmıştır. Kitabın enflasyon ve para politikası başlıklı birinci bölümü Prof.Dr. Fatih ÖZATAY tarafından kaleme alınmıştır. Prof. ÖZATAY kriz dönemini ve 2000-2001 krizinden sonra uygulanan para politikası stratejisi olan enflasyon hedeflemesinin nasıl uygulamaya geçirildiğini anlatmıştır. Kitabın ikinci bölümü enflasyon ve maliye politikasına ayrılmıştır. Doç.Dr. Hakan Hakkı YILMAZ 1994 ve 2000-2001 krizinden sonra maliye politikasının ve mali disiplinin enflasyonla mücadelede önemini vurgulamıştır.

Kitabın üçüncü bölümünde Türkiye ekonomisi için her zaman en önemli makro gösterge olan büyüme olgusu Dr. Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN tarafından incelenmiştir. Bu bölüm de 2002-2007 döneminde gerçekleşen yüksek büyüme oranlarının kaynakları ve gayri safı yurtiçi hasıladaki kapsam değişikliği detaylı olarak anlatılmıştır. Doç.Dr. Ahmet Faruk AYSAN kitabın dördüncü bölümünde 2000-2001 krizinden sonra yeniden yapılandırılan bankacılık sektörünü ve bankaların seküritizasyon tecrübelerini incelemiştir.

Kitabın beşinci bölümü işgücü piyasasına, altıncı bölümü de sosyal güvenlik sistemine ayrılmıştır. İşgücü piyasası Doç.Dr. Hakan ERCAN tarafından kaleme alınmıştır. Bu bölüm Türkiye’de istihdamın değişen niteliğini ve yapısal dönüşümünü analiz etmiştir.

Sosyal güvenlik sistemindeki reform süreci Prof. Dr. Serdar SAYAN tarafından kaleme alınmıştır. Prof. SAYAN sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını, işsizlik sigortası uygulamasını ve emeklilik yaşı gibi yeni düzenlemeleri kitabın altıncı bölümünde anlatmıştır.

50 yıl önce Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik başvurusu ile başlayan Avrupa Birliği süreci yedinci bölümde Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ tarafından detaylı olarak incelenmiştir.Bu bölüm Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde Avrupa ve Türkiye cephesinin ‘Direnç Alanları’nı tartışmaktadır. 2000-2001 krizinden sonra dış ticarette yaşanan değişim kitabın sekizinci bölümünde Prof.Dr. Arslan YİĞİDİM tarafından incelenmiştir. Bu bölümde dış ticaretin makro göstergelerle ilişkisi ile beraber dahilde işleme rejimi kapsamında sektörel gelişimi de vurgulanmıştır.

Yabancı sermaye yatırımlarının bir ülkenin gayri safi milli hasılası içindeki payının artması oranında bir ülkenin dünya ekonomisi ile bütünleştiği varsayılmaktadır. Kitabın dokuzuncu bölümünde Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den çıkan doğrudan yabancı sermaye hareketlerinin iktisadı boyutlarını, coğrafi ve sektörel olarak analiz etmiştir.

Prof.Dr.Izak ATİYAS ağ sanayilerinde yeniden yapılanma, kurumsal değişim ve düzenlemeyi kitabın onuncu bölümünde anlatmıştır. Bu bölüm de özellikle telekominikasyon sektöründe serbestleşmeye ve elektrik sektörünün yeniden yapılanmasına vurgu yapılmıştır.

Kitabın onbirinci bölümü Türkiye’de her zaman çok tartışılan kayıtdışılık konusuna ayrılmıştır. Bu bölüm de Doç.Dr. Hakan Naim ARDOR kayıtdışılığı ölçme yöntemleri ile beraber Türkiye’de kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü çeşitli ülke ekonomileri ile karşılaştırarak incelemiştir. Türkiye Ekonomisi: Yeni Yapı (2000-2008) kitabının son bölümü olan yoksulluk ve gelir dağılımı Doç.Dr. Asena CANER tarafından yazılmıştır. Bu bölüm de yoksulluk ve gelir dağılımı ile ilgili ölçüm yöntemleri ve çeşitli istatistikler sunulmuştur.

Türkiye Ekonomisi:Yeni Yapı (2000-2008) kitabı üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarındaki Türkiye Ekonomisi dersinde kullanılabileceği gibi, Türkiye ekonomisinin 2000-2008 döneminde geçirdiği değişimi öğrenmek isteyen herkese kaynak olacaktır.

Kitabı baskıya hazırlayan İmaj Yayınevi çalışanları ve yayınevi sahibi Mehmet BAĞDATLIOĞLU’na teşekkür ederim.

Dr.Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN
6 Eylül 2009, AnkaraEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63