|   | 

Uygulamalı Genel Matematik II


Yazar : Dr. Esen AĞLI
Çeviren :
Türü : Ekonomi
Baskı Tarihi : 2008
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 480
ISBN : 978-975-8752-58-4
Fiyatı : 40.00 TL

Bu kitap, “Uygulamalı Genel Matematik – I” kitabının tümleyeni olarak hazırlanmıştır. Kitabın temel hedefi, öğrencilerimin ve araştırmacıların İktisat, İşletme, Ekonometri ve diğer Sosyal Bilimlerde karşılaşacakları problemlerinde Matematiği kullanmalarını sağlamaktır.

Dokuz bölümden oluşan kitabın, ilk iki bölümünde Limit, Süreklilik kavramları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Türev ve Diferensiyel incelenmiştir. Dördüncü bölüm Türev Uygulamalarına ayrılmıştır. Birinci türev testi ve ikinci türev testi ile, yerel maksimum minimum problemlerinin çözümüne ilişkin örnekler verilmiştir. Ayrıca türevin ekonomik modellerin çözümünde önemli bir araç olduğu örneklenmiştir. Beşinci bölümde Homojen Fonksiyonlar incelenmiştir.

Altıncı bölümde Belirsiz İntegral tanımlanmış, belirsiz integral alma yöntemleri üzerinde durulmuş, Belirli İntegral kavramı, genelleştirilmiş integraller ile iki katlı integraller örneklenmiş ve alan, üretici fazlası, tüketici fazlasının bulunmasına ilişkin örnekler verilmiştir. Yedinci ve sekizinci bölümlerde Diferensiyel Denklemler ve Fark Denklemleri anlatılmıştır. Son bölümde Temel Doğrusal Programla kavramları açıklanmış, Primal Model ve Dual Modelin çözüm yöntemleri verilmiştir. Kitabın tüm okuyucularıma faydalı olmasını dilerim.

Dr. Esen AĞLIEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63