|   | 

Türkiyenin İktisadi Gelisme Tarihi (11. Baskı)


Yazar : Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ
Çeviren :
Türü : Ekonomi
Baskı Tarihi : 2018
Baskı Sayısı : 11. Baskı
Ebat : 14*20
Sayfa : 440
ISBN : 978-975-7852-35-3
Fiyatı : 37.50 TL

Kitabımız yirmiyedi yaşına girdi. Ders notlarından kitaba geçişi 1991 yılında gerçekleştirmiştik. Bu süre içinde öğrencilerime ve konuya ilgi duyan okuyuculara Türkiye ekonomisinin dünden bugüne gelişme sürecini belirleyen sosyo-ekonomik olayları sonuçlarıyla vermeye çalıştık.

Önce onuncu baskıda yer alan bazı konuları yeniden gözden geçirirken ciddi boyutlarda düzeltme, çıkarma ve eklemeler yaptığımızı belirtmeliyiz.

Onbirinci baskıda geride bıraktığımız son yedi yılda dünyada ve Türkiye’de yaşanmış öne çıkan sosyo-ekonomik gelişmeler ve bunların doğurduğu makro-ekonomik sonuçları özetlemeye çalıştık.

Ayrıca 2016-2017 döneminde küresel piyasalarda oluşan beklenmedik dalgalanmaların Türkiye’de hangi boyutlarda hangi makro sonuçların ortaya çıkmasına yol açtığını belirlemeye giriştik.

Dokuzuncu Plan döneminin son üç yılı (2011-2013) tamamlanırken; Onuncu Plan döneminin (2014-2018) ilk dört yılında yaşanan gelişmeler kitabın yeni yazılan bölümlerini oluşturmaktadır.

1960 sonrası açıklama ve değerlendirmelerde eski adı Devlet Planlama Teşkilatı yeni adı Kalkınma Bankası’nın verileri kullanılmıştır.

Tek dileğim kitabın öğrencilerime ve ilgi duyanlara yararlı olmasıdır.

Şubat 2018 / Ankara                     Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63