|   | 

İdarenin Görsel-İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi


Yazar : Halit YILMAZ
Çeviren :
Türü : Hukuk
Baskı Tarihi : Ocak 2006
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 352
ISBN : 975-8752-32-4
Fiyatı : 40.00 TL

Geçtiğimiz yirmi beş yılda, Türkiye’de ve dünyada, görsel-işitsel iletişim alanında devlet tekelinin kalkışına ve piyasa oyuncularının artan sayılarla bu alana girişine tanık olduk. Bu süreç, idarenin piyasa işleyişi üzerinde düzenleyici ve denetleyici yeni işlevler yüklenmesini ve bu yetkileri haiz bağımsız idari otoriteler kurulmasını da beraberinde getirdi. Devletin piyasa işleyişindeki rolü konusunda yeni bir anlayışa dayanan bu gelişmeler, idare hukukunun kamu hizmeti gibi temel kavramlarının yeniden sorgulanmasını gerektirdi.

Dr. Halit Yılmaz’ın kitabı, görsel-işitsel iletişim alanında idarenin değişen rolünü idare hukuk perspektifinden inceliyor. Uzun süreli ve derinlemesine bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu çalışma, okuruna, ülkemizde görsel-işitsel iletişimin hukuki rejimine idarenin ve bilhassa TRT ve RTÜK gibi kurumların yerine ilişkin kapsamlı ve karşılaştırmalı bir inceleme sunuyor. Pozitif düzenlemeleri ve öğretideki yaklaşımları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bilgi alma hakkı gibi temel özgürlükler açısından tartışıyor ve yerleşik bakış açısına dikkate değer eleştiriler yöneltiyor. Özetle, elinizdeki kitap, kamu hukuku araştırmacıları için olduğu kadar, insan hakları savunucuları, hukuk ve iletişim profesyonelleri ve öğrencileri için de mükemmel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63