|   | 

Borçlar Hukuku (6. Baskı)


Yazar : Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
Çeviren :
Türü : Hukuk
Baskı Tarihi : Kasım 2012
Baskı Sayısı : 6. Baskı
Ebat : 16*24
Sayfa : 216
ISBN : 978-975-7852-29-2
Fiyatı : 25.00 TL

Borçlar Hukukunun, yasal kaynağını oluşturan, 22 Nisan 1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu, TBMM tarafından 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun kabulü ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Toplam 544 maddeden oluşan 818 Sayılı Borçlar Kanununa karşı, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu yürürlük maddeleri dahil toplam 649 maddeden ibarettir. Madde sayısı itibariyle yeni 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda, 818 Sayılı Borçlar Kanununa nazaran (105) maddelik ek veya fazla düzenleme mevcuttur. 818 sayılı Borçlar Kanunundaki 1-181 maddeleri arasındaki genel hükümler, 6098 sayılı TBK. 1-206 maddeleri arasında yer almıştır. Eski ve yeni her iki kanun arasında, Genel Hükümlerle ilgili kanuni düzenlemeler açısından, toplam yeni (25) maddelik bir fazla düzenleme mevcuttur. Özel Borç ilişkileriyle ilgili olarak 818 Sayılı Borçlar Kanununda toplam 362 madde, yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ise toplam 442 madde mevcuttur. Ek yeni maddelerin sayısı 80’dir.

Bu toplam (20) maddeden ibaret yeni Genel hükümler sırasıyla; “Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi” başlıklı 7. madde, “Genel İşlem Koşulları” üst başlıklı 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler, “Haksız Fiillerle İlgili, Bedensel Zararın Belirlenmesi” başlıklı 55. madde; “Sebeplerin Yarışması” başlıklı 60. madde; “Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller” başlıklı 63. madde; “Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme” başlıklı 71. madde; “Rücu İsteminde” başlıklı 73. madde; “Geçici Ödemeler” başlıklı 76. madde; “Diğer Hükümlerden; “Sürekli Edimli Sözleşmelerde” başlıklı 126. madde; “ibra” başlıklı 132. madde; “Kısmi İfa İmkansızlığı” başlıklı 137. madde; “Aşırı İfa Güçlüğü” başlıklı 138. madde “Borca Katılma” başlıklı 201. madde; “Sözleşmenin Devri” başlıklı 205. madde ve “Sözleşmeye Katılma” başlıklı 206. maddedir. Genel Hükümler kısmındaki toplam (206) madde, toplam (181) maddeden ibaret olan eski Borçlar Kanunundan yeni hüküm olarak (20) maddelik farklılık göstermektedir. Diğer (5) madde, eski kanundaki bazı hükümlerin yeni kanunda birleştirilerek düzenlenmiş olmasından kaynaklanmıştır.

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yeni hükümlerle ilgili konular Alman ve İsviçre Borçlar Hukuku hükümleriyle mukayeseli olarak kitapta gerekli olduğu ölçüde açıklanmıştır.

Kitabın yeni 6. baskısının da öğrencilere ve değerli hukuk camiasına faydalı olacağı inancı ve ümidini taşımaktayım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
03 Kasım 2012Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63