|   | 

İş Hukuku (8. Baskı)


Yazar : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Çeviren :
Türü : Hukuk
Baskı Tarihi : Ekim 2013
Baskı Sayısı : 8. Baskı
Ebat : 14*20
Sayfa : 384
ISBN : 978-975-7852-28-5
Fiyatı : 35.00 TL

ALPASLAN IŞIKLI, 1940`da Amasya`da doğdu, 1961`de SBF`den mezun oldu. 1961-62`de Fransa`da lisansüstü öğrenim gördü. 1962`de asistan olarak girdiği SBF`de 1980`de profesör oldu. İngiltere ve Fransa`da bilimsel çalışmalar yaptı. 1983`de Sıkıyönetim emriyle 1402 sayılı yasaya dayanılarak görevine son verildi. 1989`da İdare Mahkemesi kararıyla görevine döndü. Halen, Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanıdır. Işıklı`nın yerli ve yabancı dillerde yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, Ücret, Sendikacılık ve Siyaset, Özyönetim, Küreselleşme ve Demokratikleşme, Sosyalizm Kemalizm ve Din, Gün Doğman bunlar arasında yer alır. Işıklı`nın, çeşitli sendika ve meslek odalarında eğitim ve araştırma etkinliklerine katkıları bulunmaktadır.

Elinizdeki kitabın yedinci baskısı, aradan geçen zaman içinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği bazı düzeltmeler yapılarak hazırlandı. Ayrıca maddi hataların giderilmesine özen gösterildi. Kitabın maddi hatalardan arındırılmasında değerli meslektaşım ve öğrencim Prof. Dr. Birsen Ersel’in büyük katkıları oldu. Prof. Dr. Birsen Ersel, kitabı baştan sona kadar özenle okumuş ve kolaylıkla görülmesi mümkün olmayan yazım ve dizgi hatalarını sabırla tarayarak ayıklamıştır. Bu yardımından dolayı kendisine teşekkür borçluyum.

Siyasal Bilgiler Fakültesi`nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün üçüncü sınıfının programında, Bireysel İş Hukukundan ayrı olarak Toplu İş Hukuku ve Kamu Yönetimi Bölümünün son sınıfının programında da, İş Hukuku dersleri yer alır. Aradaki bir kesinti dönemi hariç, Toplu İş Hukuku ve İş Hukuku derslerini öteden beri okutmaktayım.

Elinizdeki kitabın yazılmasında hareket noktası, bu dersler dolayısıyla beliren gereksinim olmuştur. Ancak, bu kitap dar anlamda bir ders kitabı değildir. Değildir; çünkü üniversitede ders kitabı değil, kitaplar olur. Her ders için belli ve tek bir kitabı ezberleyerek, farklı kaynaklara eğilmeden, farklı görüşlerle karşılaşmadan, düşünmeden, tartışmadan, soru sormadan üniversite öğrencisi olunamaz. Dolayısıyla bu kitap, öğrencinin yararlanacağı kaynaklardan yalnızca bir tanesidir. Kitabı inceleyenler, alışılagelmiş İş Hukuku kitaplarından farklı bazı yanları bulunduğunu söyleyebilirler. Bunun tek nedeni, avukat, yargıç gibi doğrudan hukuk adamı ve uygulayıcısı yetiştirmeye yönelik bir kurum olmayan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerini öncelikle hedefleyen bir kitap olması değildir. Bunun asıl nedeni, yazarının, gerçeğin bir bütün teşkil ettiği; dolayısıyla, tarihsel, toplumsal ve düşünsel çerçevesinden soyutlanmış bir hukuksal gerçeği ortaya koymanın olanaksızlığına dair temel bakış açısıdır.

Kitabın bu özelliği, yalnızca öğrencilerin değil; çalışma yaşamına ilişkin hukuksal, toplumsal, siyasal sorunlara ilgi duyan herkesin, başvurmakta yarar görebileceği bir kaynak oluşturma çabasının ürünü olmasıyla bütünlenmektedir.Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63