|   | 

Çevre Politikası ve Hukuku (3. Baskı)


Yazar : Nükhet YILMAZ TURGUT
Çeviren :
Türü : Hukuk
Baskı Tarihi : Şubat 2017
Baskı Sayısı : 3. Baskı
Ebat : 16*24
Sayfa : 484
ISBN : 978-975-8752-71-3
Fiyatı : 40.00 TL

Üçüncü Baskıya Önsöz

Önceki baskılarda olduğu gibi üçüncü baskıda da Kitabın ana çerçevesinde (işlenen konular, açıklama ve değerlendirmeler, savlar) temel bir değişiklik yapılmamıştır. Çünkü bölgesel ve evrensel düzeylerde, Eserin çatısını (çevre hukukunun genel esaslarını) oluşturan kavram, ilke ve araçları değiştirecek ölçüde mevzuat değişiklikleri olmamış, ampirik ve kuramsal gelişmeler yaşanmamıştır. Bu yüzden Eserin kapsadığı bütün ana konular, esasen bunları Türkiye’de ilk kez ortaya koyan Çevre Hukuku- Karşılaştırmalı İnceleme başlıklı kitabımın 1998 tarihli ilk baskısından pek farklı değildir. Eserin genel ve evrensel nitelik taşıma (konuların bu düzeylerdeki verilere göre açıklanıp irdelenmesi, Türkiye’deki durumun da buna göre değerlendirilmesi) özelliği sonraki baskılar için de geçerliliğini korumaktadır.

Kitabın genel kısmına ilişkin güncellemeler, Avrupa Birliği’nde ve evrensel düzeydeki mevzuat değişiklikleri ile somut gelişmeleri kitaba yansıtma şeklinde yapılmıştır. Türkiye’de de mevzuat değişiklikleri olmuştur. Sık sık ve fazla miktarda yapılan bu değişiklikler, var olan düzenlemelerdeki düzeltme veya eklemelerle sınırlı kalmamış, bunları yürürlükten kaldırılarak yenileri de yapılmıştır. Hukukun ve yönetimlerin gerçek amaç ve işlevinin halkın menfaatini gerçekleştirmek ve bu bağlamdaki toplumsal gereksinimleri karşılamak, bunların getirdiği yeni menfaat çatışmalarını gidermek olduğu düşünüldüğünde; bu tür adımların atılmasını olumsuz saymak mümkün olamaz. Ancak bunun için mevzuatın içeriğinin de hukukun bu temel amacına uygun olması gerekir. Oysa ülkemizdeki mevzuat değişiklikleri açısında gözlenen çarpıcı ve önemli gerçek, bunların çevreyi koruma açısından genellikle “geriye dönüş” niteliği taşımalarıdır. Kuşkusuz bunun gerisindeki asıl gerçek, on beş yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisinin yatırım ve yatırımcı öncelikli klasik kalkınma anlayışı yaklaşımından hare- ketle yönetim politikalarını belirlemesidir.

Bütün olumsuzluklara karşın, bu kitabın ilk baskısının önsözündeki söylemlerimi tekrarlayarak bu baskının da çevre adına, her düzeyde olumlu adımlar atılmasına yararlı olmasını umuyor ve diliyorum.

Bir başka umudum da akademik alanda kurnazlık peşinde olanların şu bilimsel ve ahlakî gerçeğin farkında olup, buna göre davranmalarıdır: Günümüzdeki insan hakları anlayışında hakların öznesi insandır. Bunun gerekçesi de insan olmada fiziksel varlığın yanı sıra, hiç kimsenin yadsıyamayacağı önemli başka gerçeklerin de var olması- dır. Bunlar, akıl, onur-şeref (dignity), vicdan ve sorumluluk sahibi olmadır. Buradaki “akıl” sözcüğü bilimle bütünleşmiş bir kavram olup, kurnazlıkla (başkasının eserine- emeğine- el koymak, hazıra konmak) ilgisi yoktur.

Nükhet Yılmaz Turgut
18 Şubat 2017 AnkaraEtiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63